Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Tło nagłówka BIP-u

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Poczesnej

BIP Gminy Poczesna
Logo BIP Gminy PoczesnaLogo BIP Gminy Poczesna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej  dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Poczesnej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.sapopoczesna.pl/?strona=19

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 343263021
E-mail: sapo@poczesna.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-24

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

·         część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

·         brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

·         mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

·         zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona  podmiotowa  BIP  posiada następujące ułatwienia:

·         podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

·         możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

·         mapa strony

·         focus wokół elementów nawigacyjnych -menu jest lekko podświetlone i podkreślone przy najechaniu myszką

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Ujma e-mail: sapo@poczesna.pl 
Telefon: 343263021

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl/ 

Dostępność architektoniczna

Budynek urzędu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście schodami do drzwi zewnętrznych budynku Urzędu Gminy w Poczesnej , dalej  po schodach na I piętro. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo na I piętro Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej  

Brak windy.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych.

Dzwonek przy drzwiach dla osób niepełnosprawnych ruchowo, brak platform, pochylni itp.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Rejestr zmian
Wytworzył informację:SAPO w Poczesna
Za treść odpowiada:SAPO Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2021-02-09 09:51:22
 
Wprowadził do BIP:SAPO Gminy Poczesna
Data udostępnienia w BIP:2021-02-09 09:51:22
 
Ostatnio modyfikowałSAPO Gminy Poczesna
Data ostatniej modyfikacji2021-02-09 12:09:58
Data edycjiEdytował
2021-02-09 12:09:58SAPO Gminy Poczesna
Komentarz zmian:aktualizacja danych
2021-02-09 12:06:11SAPO Gminy Poczesna
Komentarz zmian:aktualizacja danych
2021-02-09 12:02:20SAPO Gminy Poczesna
Komentarz zmian:aktualizacja danych
2021-02-09 12:02:00SAPO Gminy Poczesna
Komentarz zmian:aktualizacja danych